Alan Uzmanlarıyla Temel Harita Bilgilerine Yolculuk

Harita ve harita bilgilerine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyaç yalnızca imar planlarının hazırlanması, teknik altyapı projelerinin uygulanması için değil, aynı zamanda haritayı okuyabilme, doğada yön bulma, pusulayı bir harita ile birlikte kullanabilme, ay, dünya ve diğer gezegenlerin şekil, konum ve hareketlerini algılayabilme gibi konularda da kendini hissettirmektedir. Son yıllarda Türkiye’deki ekonomik gelişmelere paralel olarak milli gelirdeki artış ve dolayısıyla halkın alım gücünün artması, harita tabanlı konumsal bilgileri kullanmayı gerektiren uçak ve gemi seyahatlerini arttırmış, araç takip sistemi, akıllı telefonlar gibi en son teknolojik ürünlerin satışını tetiklemiştir. Teknolojik gelişmelere dayalı olarak, harita tabanlı mekânsal analizler için Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), GPS olarak bilinen uydu bazlı konum belirleme sistemi (GNSS; Global Positioning Satellite System) ve Google Maps programlarının kullanımı da artmıştır. Bunun yanında, son yıllarda hızla yaygınlaşan atlı/yaya dağ yürüyüşü, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, foto-safari, botanik gezileri gibi doğa sporu uygulamaları da harita ve harita temelli bilgilere dayalı uygulamalardır.

Proje Amaç ve Kapsamı:

Temel harita bilgilerinin, anaokulundan üniversite öğrencilerine ve öğretmenlere kadar, toplumun geniş bir kesimini kapsayan katılımcılara, alan uzmanları eğitmenler eşliğinde, arazi ve büro ortamında yapılacak teori ve uygulamalı eğitimlerle verilmesidir. Bu proje kapsamında; herkese gerekli olan kroki, ölçek, pusula kullanımı, yön kavramı, haritanın okunması gibi temel harita bilgilerinin, alan uzmanları eşliğinde verilmesi hedeflenmiştir. Bunun yanında, harita yapımında kullanılan materyaller, ölçü aletleri, harita çizim programları, imar, kadastro, hâlihazır harita yapımı, planlama, CBS, GPS ve araç takip sistemi gibi konularda katılımcıların yaş ve ihtiyaçlarına uygun olarak eğitimler verilmesi de projenin hedefleri arasındadır.

Proje Kimlere Hitap Ediyor?

Osmaniye’de bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerden 30’ar kişilik 10 grup, Osmaniye’de kamu ve özel sektöre görev yapan öğretmenlerden oluşacak yine 30 kişilik 1 grup olmak üzere toplam 11 adet katılımcı grubu oluşturmaktadır. Buna göre toplam katılımcı sayısı 330 olacaktır.

Projede Neler Yapıyoruz?

Eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından, bir gün sınıf ortamında teori, sonraki bir gün ise arazi ve laboratuvar ortamında uygulama tarzında olacaktır. Öncelikle temel harita bilgilerine ait bütün teorik bilgiler sınıf ortamında verilecek, akabinde arazi ve laboratuvar uygulamaları yapılacaktır. Elde edilen ölçümler harita çizim programlarına yüklenerek renkli çizimler yapılacaktır. Oluşturulan haritalar yazıcı yardımıyla kâğıt ortamına aktarılarak görselleştirilecektir. Oryantiring sporu hakkında bilgiler verilecek ve yarışmalar düzenlenecektir. Özellikle anaokulu ve ilkokul öğrenci grupları için harita kavramını geliştirici özel oyunlar eşliğinde çizim, boyama, yön bulma ve bu yaş gruplarına uygun oryantiring sporu uygulamaları yapılacaktır.
Proje sonucunda, temel harita bilgilerini uygulama ve spor yarışmaları yaparak kalıcı bir şekilde öğrenen katılımcılar, bu alandaki güncel gelişmeleri takip edebilecek, haritanın okunması, doğada yön bulma, pusula kullanımı gibi herkese gerekli becerileri öğrenerek, uzay, dünya ve diğer gezegenler hakkındaki bilgileriyle toplumda farkındalık oluşturabileceklerdir. Ayrıca, öğretmenler  de bu alanla ilgili kendi çalışmalarını daha kolay bir şekilde yapabilir hale geleceklerdir.

Proje Yöntemi ve sonucu:

Proje kapsamında anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrenciler ile öğretmenlerden oluşan 30’ar kişilik 11 adet grup oluşturulacaktır. Eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından, bir gün sınıf ortamında teori, sonraki bir gün ise arazi ve laboratuvar ortamında uygulama tarzında olacaktır. Öncelikle temel harita bilgilerine ait bütün teorik bilgiler sınıf ortamında verilecek, akabinde arazi ve laboratuvar uygulamaları yapılacaktır. Elde edilen ölçümler harita çizim programlarına yüklenerek renkli çizimler yapılacaktır. Oluşturulan haritalar yazıcı yardımıyla kâğıt ortamına aktarılarak görselleştirilecektir. Oryantiring sporu hakkında bilgiler verilecek ve yarışmalar düzenlenecektir. Özellikle anaokulu ve ilkokul öğrenci grupları için harita kavramını geliştirici özel oyunlar eşliğinde çizim, boyama, yön bulma ve bu yaş gruplarına uygun oryantiring sporu uygulamaları yapılacaktır.

Proje sonucunda, temel harita bilgilerini uygulama ve spor yarışmaları yaparak kalıcı bir şekilde öğrenen katılımcılar, bu alandaki güncel gelişmeleri takip edebilecek, haritanın okunması, doğada yön bulma, pusula kullanımı gibi herkese gerekli becerileri öğrenerek, uzay, dünya ve diğer gezegenler hakkındaki bilgileriyle toplumda farkındalık oluşturabileceklerdir. Ayrıca, öğretmenler de bu alanla ilgili kendi çalışmalarını daha kolay bir şekilde yapabilir hale geleceklerdir.

PROJEMİZE KATILIMCI DESTEĞİ VEREN KURUMLAR

 • Osmaniye İl MEM

 • Osmaniye İl Özel İdaresi

 • Osmaniye Doğa Koleji

 • OKÜ Rektörlüğü

 • Dede Korkut İlkokulu

 • Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 • OKÜ İİBF

 • Osmaniye Vefa Eğitim ve Kültür Derneği

 • Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

 • Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

 • Saimbey Ortaokulu

 • Şehit Mehmet Karacatilki Proje AİHL

 • Osmaniye Gençlik Izcilik Ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (OGİDOS)

 • Osmaniye MYO

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURUM

PROJE MALİ DESTEKÇİSİ