Temel Harita Bilgileri ve Oryantring Sporu

Harita hayattır!…Hayatın her alanında harita ve harita bilgilerine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyaç yalnızca teknik altyapı projelerinin uygulanması için değil, aynı zamanda haritayı okuyabilme, doğada yön bulma, pusulayı bir harita ile birlikte kullanabilme, ay, dünya ve diğer gezegenlerin şekil, konum ve hareketlerini algılayabilme gibi konularda da kendini hissettirmektedir. Son yıllarda hızla yaygınlaşan atlı/yaya dağ yürüyüşü, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, foto-safari, botanik gezileri gibi doğa sporu uygulamaları da harita ve harita temelli bilgilere dayalı uygulamalardır. Bu temel düşünceler ile bu projenin;

Proje Amaç ve Kapsamı:

Temel harita bilgilerinin, anaokulundan üniversite öğrencilerine, toplumun geniş bir kesimini kapsayan katılımcılara, alan uzmanları eğitmenler eşliğinde, arazi ve büro ortamında yapılacak teori ve uygulamalı eğitimlerle verilmesidir. Osmaniye’de bulunan ve içerisinde özellikle engelli bireylerin olmasına dikkat edilerek oluşturulacak olan anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerden 30 kişilik toplam 5 adet katılımcı grubuna, alan uzmanları eşliğinde, arazi ve büro ortamında uygulamalı eğitimlerle temel harita bilgileri kazandırmayı ve oryantring sporunu tanıtmak.

Bu proje kapsamında; herkese gerekli olan kroki, ölçek, pusula kullanımı, yön kavramı, haritanın okunması gibi temel harita bilgilerinin, alan uzmanları eşliğinde verilmesi hedeflenmiştir. Bunun yanında, harita yapımında kullanılan materyaller, ölçü aletleri, harita çizim programları, GPS ve araç takip sistemi gibi konularda katılımcıların yaş ve ihtiyaçlarına uygun olarak eğitimler verilmesi de projenin hedefleri arasındadır.

Gönüllülük esasına dayalı projede belirlenecek bir alanda ağaç dikim faaaliyeti ve yine uygun bir okulda kitap dağıtımı organizasyonu yapılacaktır.

Proje Kimlere Hitap Ediyor?

Osmaniye’de bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerden 30’ar kişilik 5 adet katılımcı grubu oluşturmaktadır. Buna göre toplam katılımcı sayısı 150 kişi olacaktır.

Projede Neler Yapıyoruz?

Proje kapsamında anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerden oluşan 30’ar kişilik 5 adet grup oluşturulacaktır. Eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından, bir gün sınıf ortamında teori, sonraki bir gün ise arazi ve laboratuvar ortamında uygulama tarzında olacaktır. Öncelikle temel harita bilgilerine ait bütün teorik bilgiler yaş gruplarına uygun olarak sınıf ortamında verilecek, akabinde arazi ve laboratuvar uygulamaları yapılacaktır. Elde edilen ölçümler harita çizim programlarına yüklenerek renkli çizimler yapılacaktır.

Oluşturulan haritalar yazıcı yardımıyla kâğıt ortamına aktarılarak görselleştirilecektir. Oryantiring sporu hakkında bilgiler verilecek ve yarışmalar düzenlenecektir. Özellikle anaokulu ve ilkokul öğrenci grupları için harita kavramını geliştirici özel oyunlar eşliğinde çizim, boyama, yön bulma ve oryantiring sporu uygulamaları yapılacaktır. Bu bağlamda proje katılımcı gruplarını;

• Osmaniye’deki MEB’a bağlı okullardaki anaokulu, ilkokul 3. sınıf, ortaokul 8. sınıf, lise 12. sınıf düzeyindeki öğrencilerinden oluşan 30’ar kişilik 4 ayrı grup,
• OKÜ bünyesindeki Osmaniye Meslek Yüksekokulu ön lisans ve yine değişik fakültelerdeki lisans düzeyindeki öğrencilerden oluşan 30 kişilik 1 ayrı grup olmak üzere toplam 30’ar kişilik 5 ayrı katılımcı grubu oluşturmaktadır.

Her grup için hafta içi bir (1) gün temel harita bilgileri teori eğitimi, ölçü aletlerinin tanıtımı, bilgisayar laboratuvarı veya dizüstü bilgisayar ortamındaki harita çizim programları ve uygulamaları, yine her grup için hafta sonu bir (1) gün (Cumartesi) olmak üzere harita ölçüm arazi uygulamaları ve oryantiring sporu eğitim/yarışma etkinlikleri olmak üzere toplam ikişer (2) günlük program şeklinde yapılacaktır.

Proje Yöntemi ve sonucu:

Proje sonunda katılımcıların öncelikli olarak projenin ana teması olan harita ve oryantring sporu hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bunun yanında mesleki anlamda katılımcılarda merak uyandırarak bu alanda araştırma yapmaları için teşvik edici olacaktır. Katılımcılara temel harita bilgileri eğitimi verildikten sonra alanlarında uzman eğitmenlerle önce sınıf ortamında oryantring eğitimi ardından açık havada oryantring sporu uygulamasını yaparak hem sağlık açısından ve eğlence açısından hem de çevrenin korunması bilinci açısından bu az bilinen ama çok faydalı olan sporu öğrenmeleri sağlanmış olacaktır.

Proje sonucunda, temel harita bilgilerini uygulama yaparak kendi yaş ve eğitim seviyelerine uygun etkinliklerle öğrenen katılımcılar, bu alandaki güncel gelişmeleri kalıcı bir şekilde öğrenmiş, derslerinde yardımcı olabilecek materyalleri oluşturarak bu alanda daha başarılı olmalarını sağlamış, kendi akademik çalışmalarını da daha kolay bir şekilde yapabilir hale gelmiş olacaklardır.

PROJEMİZE KATILIMCI DESTEĞİ VEREN KURUMLAR

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURUMLAR

PROJE MALİ DESTEKÇİLERİ