Alan Uzmanlarıyla Temel Harita Bilgilerine Yolculuk 2

Harita ve harita bilgilerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyaç, yalnızca imar planlarının hazırlanması, teknik altyapı projelerinin uygulanması gibi konular için değil, aynı zamanda haritayı okuyabilme, doğada yön bulma, pusulayı haritayla birlikte kullanabilme, ay, dünya ve diğer gezegenlerin şekil, konum ve hareketlerini algılayabilme, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), GPS ve Google Maps programlarının kullanımı gibi konularda da kendini hissettirmektedir. Ancak, haritaları anlamadan, navigasyon ile öğrenilen tek eylem, cihazın talimatlarına göre A noktasından B noktasına yürümektir. Oysaki bir harita üzerinde gösterilenlerle çevredeki objeler arasında ilişki kurma yeteneği hayati bir beceridir. Haritalar, çocukların mekânsal algı ve küresel konumlandırma yeteneklerinin arttırılmasında önemli bir öğretim aracıdır. Temel harita bilgileri konusunda bilgi ve beceri seviyesi arttıkça küçük yaştakiler de dâhil öğrencilerin eğitim programındaki matematik, okuma, yön kelimeleri, problem çözme, coğrafya ve sanat ile ilgili kavramları daha iyi anlamaktadır. Ancak, eğitim programlarında sınırlı ders süresi, yetersiz malzeme ve harita alıştırmaları için ayrılan alanların eksikliği, sınav odaklı öğretim yaklaşımları gibi nedenler, öğrencilerin harita becerilerini geliştirmelerine imkân vermemektedir. Öğrencilerin harita becerilerini geliştirmek için soyut bilgilerin somut hale getirilmesi, harita oyunları ve yarışmalar kullanılarak, kuramsal bilgiler ile günlük yaşam arasında ilişki kurulması ve akran öğretimi için fırsatlar verilmesi gerekmektedir. Bunun yanında son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan dağ yürüyüşü, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, foto-safari, botanik gezileri gibi etkinlikler harita temelli bilgilere dayalı doğa sporlarıdır. Sanal gerçeklik konusu da günümüzde geniş bir uygulama alanı bulmaktadır. Bu temel düşünceler ile bu projenin;

Proje Amaç ve Kapsamı:

Temel harita bilgilerinin, anaokulundan başlayarak üniversite düzeyindeki öğrencilere ve hatta öğretmenlere kadar, toplumun geniş bir kesimini kapsayan katılımcılara, alan uzmanları ve eğitmenler eşliğinde, arazi ve büro ortamında teori ve uygulamalı eğitimlerle verilmesidir.
Herkese gerekli olan kroki, ölçek, pusula kullanımı, yön kavramı, haritanın okunması gibi temel harita bilgileri, harita yapımında kullanılan materyaller, ölçü aletleri, harita çizim programları, imar, kadastro, hâlihazır harita yapımı, planlama, CBS, GPS ve araç takip sistemi, oryantring sporu ve sanal gerçeklik gibi konuların katılımcıların yaş ve ihtiyaçlarına uygun olarak alan uzmanları eşliğinde verilmesi hedeflenmiştir.

Projenin Hedef Kitlesi

Osmaniye’de bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrenciler ile kamu/özel sektörde görev yapan öğretmenlerden oluşan 30 kişilik 7 adet katılımcı grubu oluşturmaktadır. Buna göre toplam katılımcı sayısı 210 kişi olacaktır.

Proje Yönetimi ve Sonucu

Eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından, öncelikle sınıf ortamında kuramsal bilgiler verilecek, daha sonra arazi ve laboratuvar ortamında öğretim uygulamaları yapılacaktır. Yetişkin gruplarla arazide alınan ölçümler harita çizim programlarına yüklenerek renkli çizimler yapılacak, oluşturulan haritalar yazıcı yardımıyla kâğıt ortamına aktarılarak görselleştirilecektir. Çocuk gruplarıyla yaratıcı drama atölyeleri gerçekleştirilecek ve eğitsel oyunlar oynanacaktır. Ayrıca, tüm gruplara oryantring sporu ve sanal gerçeklik hakkında bilgiler verilecek, uygulamalar yapılacak ve yarışmalar düzenlenecektir. Etkinlikler sonunda ortaya çıkarılan tüm ürünlerle bir sergi düzenlenecektir.

Proje sonucunda, temel harita bilgilerini uygulama ve spor yarışmaları yaparak kalıcı bir şekilde öğrenen katılımcılar, bu alandaki güncel gelişmeleri takip edebilecek ve toplumda farkındalık oluşturabileceklerdir.

Projenin Beklenen En Önemli Etkisi

Alanında uzman kişiler eşliğinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite düzeyindeki öğrenciler ve öğretmenlerin ayrı gruplar halinde bir araya getirilerek kaynaştırılması, temel harita bilgileri, oryantring sporu ve sanal gerçeklik alanında farklı ve alternatif etkinliklerle paylaşımlı ve eğlenceli bir şekilde yaşayarak, uygulayarak ve grup çalışmasıyla öğrenmesi için fırsatlar sunulmuş olmasıdır.

PROJEMİZE KATILIMCI DESTEĞİ VEREN KURUMLAR

  • Osmaniye İl MEM

  • Osmaniye Doğa Koleji

  • Osmaniye Simya Koleji

  • Osmaniye Bahçeşehir Koleji

  • Osmaniye Atabey Koleji

  • OKÜ Rektörlüğü

  • Osmaniye Gençlik İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (OGİDOS)

  • Dede Korkut İlkokulu

  • Vefalı İnciler Çocuk Yuvası, Osmaniye / Merkez – Şehit Veli

  • Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURUM

PROJE MALİ DESTEKÇİSİ